Pracodawcy

 

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem i posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego

 

Misją Stowarzyszenia jest budowanie warunków do współpracy i zrównoważonego rozwoju samorządności lokalnej przez:

·       dbałość o istniejące podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

·       poszukiwanie chętnych do inwestowania na terenie gmin znajdujących się w obrębie naszego działania,

 Data wydania:  Gazeta:    
 8.12.2006      
 29.12.2006      
13.04.2007      
 20.04.2007      
 28.09.2007      
 23.11.2007      
 

Co to jest PARTNERSTWO LOKALNE

 

PARTNERSTWO LOKALNE należy rozumieć jako współpracę pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi (organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), mającą na celu analizę problemu i poszukiwanie innowacyjnych metod jego rozwiązania oraz wprowadzanie tych metod w życie wspólnymi siłami partnerów. Mimo coraz szerszej kampanii na rzecz partnerstwa lokalnego i działań zmierzających w tym kierunku, współpraca pomiędzy trzema sektorami jest wciąż jednym z najsłabszych ogniw rozwoju lokalnego w Polsce. A jest to instytucja, która przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i jako źródło dialogu społecznego przynosi każdej ze stron niewątpliwe korzyści. Często zdarza się bowiem, że pojedyncze podmioty nie są w stanie w pełni skutecznie realizować swoich pomysłów. Brakuje im odpowiednich funduszy, kadry lub zaplecza technicznego. Partnerstwo pomaga wtedy w takiej koordynacji działań, która zapewnia ich spójność, trwałość i skuteczność. Poprzez swoje działania może również przyczynić się do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin 

ul. Obrońców Wybrzeża 2b

83-000 Pruszcz Gdański

Strona www: www.stow-wiezi.org.pl

e-mail: biuro@stow-wiezi.org.pl

Rok rejestracji: 2002

Rok uzyskania statusu OPP: 2005

KRS: 0000129119

REGON: 192828460

NIP: 604-00-41-310

 

© 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin