Polski Dom Dziecka na Litwie

Adres Domu Dziecka w Podbrodziu:


Pabrades Vaiku Globos Namai
Kodas 190980288, Mokyklos g. 5, 18181 Pabrade, Svencioniu raj.

Tel. 00370 387 54 402, Fax: 00370 387 54 103

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gminy, wpierw jako nieformalna grupa ludzi a następnie w strukturach organizacji, od przeszło 10 lat wspomaga Polski Dom Dziecka w Pobrodziu na Litwie. Jest to miejsce, w którym dzieci osierocone oraz pochodzące z rozbitych rodzin polskich zamieszkujących na Litwie, znajdują ciepło rodzinnego domu. Dostają szansę na solidną edukację i przystosowanie do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie – do normalnego życia.

Na przełomie czerwca i lipca po raz kolejny gościliśmy wychowanków Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie. Tegoroczna wymiana pomiędzy Stowarzyszeniem a Domem Dziecka odbyła się już w wakacje i objęła mniejszą niż w latach ubiegłych grupę 30 dzieci. Za to dla młodzieży z Pruszcza Gdańskiego i okolic trwała aż 16 dni, zaś dla podopoecznych Domu Dziecka równe dwa tygodnie. W tym roku dzieci z Litwy przebywały z polskimi rodzinami przez cały czas pobytu, czyli pełną dobę. W dużym stopniu rodziny same organizowały czas dzieciom, urządzały wycieczki, wspólne spotkania i inne atrakcje. Stowarzyszenie zorganizował wspólny piknik dla wszystkich rodzin i dzieci w połowie ich pobytu. Spotkaliśmy się u państwa Krzyżanowskich w ZIELONEJ BRAMIE w Przywidzu. Na szczególną uwagę zasługuje Gmina Kolbudy z jej wójtem, panem Leszkiem Grombalą na czele oraz pracownikiem, panem Jackiem Grąziewiczem. Dzięki ich ofiarności i zaangażowaniu dzieci oraz rodziny je goszczące z terenu gminy Kolbudy spędziły dwa piękne dni, pełne atrakcji i niespodzianek. Serdecznie dziękujemy!

      
zdje_011 zdje_023
zdje_024 zdje_032

 

    Młodzież pruszczańska przebywająca na Litwie również nie mogła narzekać na nudę. W czasie swojego pobytu odbyli siedem wycieczek. Zwiedzili bardzo dobrze Wilno z jego pięknymi uliczkami, kościołami i miejscami szczególnie drogimi polakom. Odwiedzili miejca związane z urodzeniem i wczesnym dzieciństwem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Znaleźli też czas na rozrywkę w Parku Europa oraz ucztę dla podniebień złożoną z litewskich potraw. 

 

   Oczywiście, zorganizowanie wymiany nie byłoby możliwe bez pomocy wielu ludzi dobrej woli. Składamy gorące podziękowania sponsorom, zarówno osobom indywidualnym, jak i naszym zaprzyjaźnionym firmom:

    *  Państwu Halinie i Grzegorzowi Prykaszczykom, Piekania  BAMBUŁKA,
    *  Panu Kazimierzowi Kalendzie, firma POLDOM,
    *  Panu Sławomirowi Mielnikowi, Piekania-Cukiernia MIELNIK,
    *  Państwu Annie i Krzysztofowi Smoleń, P.H.U. SMOLEŃ,
    *  Państwu Jadwidze i Janowi Malkom, firma RADIOLEX Sp. z   o.o.,
    *  Państwu Joannie i Piotrowi Krzyżanowskim, Gospodarstwo  Agroturystyczne ZIELONA BRAMA,
    *  Panu Wojciechowi Kuranty, agencja ubezpieczeniowa TWOJE  BIURO,
    *  Spółce RABAT POMORZE S.A.,
    *  Państwu Jolancie i Andrzejowi Pastuszka, sieć sklepów FART,
    *  Panu Leszkowi Grombali, wójtowi Gminy Kolbudy,

... a także wszystkim klientom sieci sklepów FART i Spółdzielni Produkcyjno Handlowej „SCH” z Kolbud oraz sklepu PETRA z Pruszcza Gdańskiego i sklepu państwa Laga w Juszkowie, dzięki waszej chojności w skarbonkach zebraliśmy na ten cel 937,67 złotych, które zapewniły młodzieży atrakcje na Litwie.
Specjalne podziękowania za pomoc przy zorganizowaniu wymiany składamy pani Beacie Kowalczyk, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach. Dziękujemy także państwu Annie i Romanowi Smulom, właścicielom Biura Podróży Inter-Globus za, jak co roku, szczęśliwy transpotr.

Wyrazy wdzięczności przekazujemy w szczególności rodzinom, które gościły dzieci:  

    *  Państwu Grażynie i Bogusławowi Grześkowiak,
    *  Państwu Grażynie i Andrzejowi Hajdas,
    *  Państwu Danucie i Wiktorowi Jacyno-Onuszkiewicz,
    *  Państwu Jolancie i Tadeuszowi Patokom,
    *  Panu Karolowi Rudomina z żoną, mamą i siostrą,
    *  Państwu Wiolecie i Marianowi Skierka,
    *  Pani Marii Wronkowskiej z rodziną.
    *  Państwu Władysławie i Piotrowi Fierek


                                         tekst: Adam Maruszak
                                         foto: Stanisław Olek, Adam Maruszak

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin już od lat (nasi sympatycy od lat 14-stu) pomaga Polskiemu Domowi Dziecka w Podbrodziu na Litwie. Członkowie Stowarzyszenie wykorzystują swoje kontakty służbowe, by podesłać dyrekcji Domu jakiś sponsorów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin 

ul. Obrońców Wybrzeża 2b

83-000 Pruszcz Gdański

Strona www: www.stow-wiezi.org.pl

e-mail: biuro@stow-wiezi.org.pl

Rok rejestracji: 2002

Rok uzyskania statusu OPP: 2005

KRS: 0000129119

REGON: 192828460

NIP: 604-00-41-310

 

© 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin