O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza i Okolicznych Gmin

jest jednym z najbardziej zasłużonych i najdłużej działających stowarzyszeń w Pruszczu Gdańskim, wydawcą kwartalnika artystyczno-historycznego "Neony Tożsamość" 

Misją Stowarzyszenia jest budowanie warunków do współpracy i zrównoważonego rozwoju samorządności lokalnej przez:

·       dbałość o istniejące podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

·       poszukiwanie chętnych do inwestowania na terenie gmin znajdujących się w obrębie naszego działania,

·       tworzenie klimatu kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi,

·       promocję i rozwój przedsiębiorczości, w szczególności jako aktywnej formy przeciwdziałaniu bezrobociu oraz sposobu wejścia na rynek pracy dla młodzieży oraz absolwentów szkól i uczelni, 

·       dążenie do wykorzystania specyfiki lokalizacji miasta i poszczególnych gmin,

·       tworzenie porozumień międzygminnych w zakresie budowy optymalnej sieci dróg, organizacji gospodarki komunalnej,

·       współpraca z placówkami oświatowymi i samorządowymi celem poszerzania i zwiększania atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w regionie,

·       powoływanie zespołów doradczych i opiniodawczych,

·       uczestniczenie w podejmowaniu inicjatyw międzygminnych na temat zabezpieczeń przed powodzią, suszą i innymi klęskami żywiołowymi,

·       sprzyjanie inicjatywom służącym poprawie bezpieczeństwa osobistego i publicznego mieszkańców,

·       wdrażanie idei „zrównoważonego rozwoju” z uwzględnieniem wymogów ekologii służących zachowaniu walorów środowiska naturalnego i ochrony tego środowiska oraz tworzeniu warunków do pozyskiwania naturalnych  źródeł energii,

·       współorganizowanie lepszych warunków rekreacji i wypoczynku poprzez inicjowanie budowy ścieżek rowerowych, terenów zielonych, basenów, sal gimnastycznych oraz efektywne wykorzystywanie walorów zlewni Raduni dla turystyki i rekreacji,

·       promowanie kultury i tradycji regionu oraz lokalnych artystów, popularyzację idei mecenatu i wartości regionalnych (zespoły folklorystyczne, koła zainteresowań),

·       odzyskiwanie dóbr kultury, w tym obiektów sakralnych, gromadzenie pamiątek historycznych gmin,

·       budowanie więzi międzyludzkich, prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej oraz współpraca z organizacjami charytatywnymi,

·       współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami z kraju i poza granicami, w obrębie zadań statutowych,

·       prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, promocyjnej i szkoleniowej,

·       organizowanie konkursów, aukcji, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizację celów statutowych."

Nazwa:

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin

 

Zarząd

Jakub Żak - Prezes Stowarzyszenia

Jacek Wałdoch - Wiceprezes Stowarzyszenia

Andrzej Pastuszka - Skarbnik

Roman Ciesielski - Sekretarz

Przemysław Stankiewicz - Członek Zarządu 
 

Podstawowe informacje:

ul. Obrońców Wybrzeża 2b

83-000 Pruszcz Gdański

Strona www: www.stow-wiezi.org.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy istnieje dostęp dla niepełnosprawnych: TAK

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

Nr konta: 68 8335 0003 0117 4513 2000 0001

Rejestracja

KRS: 0000129119

REGON: 192828460

NIP: 604-00-41-310

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin 

ul. Obrońców Wybrzeża 2b

83-000 Pruszcz Gdański

Strona www: www.stow-wiezi.org.pl

e-mail: stow.prgd@gmail.com 

lub biuro@stow-wiezi.org.pl

Rok rejestracji: 2002

KRS: 0000129119

REGON: 192828460

NIP: 604-00-41-310

 

© 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin